Құпиялылық саясаты

Осы дербес деректердің құпиялылық саясаты (бұдан әрі – құпиялылық саясаты) fjttm.ru (сонымен қатар оның қосалқы домендерінде) домендік атауында орналасқан “ТТМ” компаниясының сайты (бұдан әрі – Сайт)барлық ақпаратқа қатысты қолданылады, fjttm.ru (сонымен қатар оның қосалқы домендерінде) сайтын пайдалану кезінде пайдаланушы туралы (сонымен қатар оның қосалқы домендері), оның бағдарламалары және оның өнімдері туралы біле алады.

1. Терминдерді анықтау

1.1 осы Құпиялылық саясатында мынадай терминдер пайдаланылады:

1.1.1. “Дербес деректер” – тікелей немесе жанама түрде анықталған немесе анықталатын жеке тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) қатысты кез келген ақпарат.

1.1.2 “Дербес деректерді өңдеу” — жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жетімділікті) иесіздендіру, бұғаттау, жою, дербес деректерді жоюды қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе дербес деректер бар осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттер (операциялар) жиынтығы.

1.1.3. “Дербес деректердің құпиялылығы” — оператордың немесе дербес деректерге қол жеткізген өзге де тұлғаның сақтауы үшін міндетті дербес деректер субъектісінің келісімінсіз немесе өзге де заңды негіздің болмауынсыз оларды таратуға жол бермеуге міндетті талап.

1.1.4. “ТТМ” компаниясының сайты ” – бұл Интернет желісінде бірегей мекенжай (URL): kz.fjttm.ru, сондай-ақ оның қосалқы домендері бойынша орналастырылған өзара байланысты веб-беттердің жиынтығы:

1.1.5. “Қосалқы домендер” – бұл ” ТТМ ” компаниясының сайтына тиесілі үшінші деңгейлі домендерде орналасқан беттер немесе беттер жиынтығы, сондай-ақ төменгі жағында администрацияның байланыс ақпараты көрсетілген басқа уақытша беттер

1.1.6. “ТТМ” компаниясының сайт пайдаланушысы (бұдан әрі — пайдаланушы) – “ТТМ” компаниясының сайтына Интернет желісі арқылы кіре алатын және “ТТМ” компаниясы сайтының ақпаратын, материалдары мен өнімдерін пайдаланатын тұлға.

1.1.7. “Cookies” -бұл веб-сервер жіберген және пайдаланушының компьютерінде сақталған деректердің шағын фрагменті, ол веб-клиент немесе веб-шолғыш әрбір рет веб-серверге HTTP сұрауында тиісті сайттың бетін ашуға тырысқанда жібереді

1.1.8. “IP-мекен—жай” – бұл пайдаланушы сайтқа кіре алатын компьютерлік желідегі тораптың бірегей желілік мекен-жайы.

2. жалпы ережелер

2.1. Пайдаланушының “ТТМ” компаниясының сайтын пайдалануы осы Құпиялылық саясатымен және пайдаланушының дербес деректерін өңдеу шарттарымен келісетінін білдіреді.

2.2. Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда Пайдаланушы “ТТМ” компаниясының сайтын пайдалануды тоқтатуы тиіс.

2.3. Осы Құпиялылық саясаты “ТТМ” компаниясының сайтына қолданылады.

2.4. Сайт пайдаланушы “ТТМ” компаниясының сайтында қолжетімді сілтемелер бойынша өте алатын үшінші тұлғалардың сайттарын бақыламайды және жауапкершілік алмайды.

2.5. Администрация пайдаланушы ұсынған дербес деректердің дұрыстығын тексермейді.

3. Құпиялылық саясатының мәні

3.1. Осы Құпиялылық саясаты “ТТМ” компаниясының сайтында тіркелу кезінде немесе ақпараттық e-mail жіберіліміне жазылу кезінде пайдаланушы администрацияның сұранысы бойынша ұсынатын дербес деректердің құпиялылығын қорғау режимін жария етпеу және қамтамасыз ету бойынша администрацияның міндеттемелерін белгілейді.

3.2.Осы Құпиялылық саясаты шеңберінде өңдеуге рұқсат етілген дербес деректерді пайдаланушы “ТТМ” компаниясының сайтында нысандарды толтыру жолымен ұсынады және ол келесі ақпаратты қамтиды:
3.2.1. пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты;
3.2.2. пайдаланушының байланыс телефоны;
3.2.3. электрондық пошта мекенжайы (e-mail)
3.2.4. пайдаланушының тұрғылықты жері (қажет болған жағдайда)
3.2.5. фотосурет (қажет болса)

3.3. Сайт беттерге кірген кезде автоматты түрде берілетін деректерді қорғайды:
– IP мекенжайы;
– cookies ақпараты;
– браузер туралы ақпарат;
– кіру уақыты;
– реферер (алдыңғы беттің мекен-жайы).

3.4. Cookies-ті өшіру авторизацияны қажет ететін ?”ТТМ”компаниясының Hypertext preprocessorphp echo?> сайттың бөліктеріне кіре алмауға әкелуі мүмкін.
Сайт келушілердің IP мекенжайлары туралы статистиканы жинайды.
Бұл ақпарат техникалық проблемалардың алдын алу, анықтау және шешу мақсатында пайдаланылады.
Жоғарыда айтылмаған кез келген басқа дербес ақпарат (кіру тарихы, пайдаланылатын браузерлер, операциялық жүйелер және т. б.) осы құпиялылық саясатының 5.2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, сенімді сақталуы және таратылмауы тиіс.

4. Пайдаланушының жеке ақпаратын жинау мақсаттары

4.1. Администрация Пайдаланушының дербес деректерін мақсаттар үшін пайдалана алады:
4.1.1. Одан әрі авторизациялау үшін “ТТМ” компаниясының сайтында тіркелген пайдаланушыны сәйкестендіру.
4.1.2. Пайдаланушыға “ТТМ” компаниясы сайтының дербестендірілген деректеріне қол жетімділікті ұсыну.
4.1.3. “ТТМ” компаниясының сайтын пайдалануға, пайдаланушыдан сұраныстар мен өтінімдерді өңдеуге қатысты хабарламалар, сұраныстар жіберуді қоса алғанда, пайдаланушымен кері байланыс орнату.
4.1.4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алаяқтықтың алдын алу үшін пайдаланушының орналасқан жерін анықтау.
4.1.5. Пайдаланушы ұсынылған дербес деректердің дұрыстығы мен толықтығын растау.
4.1.6. Егер Пайдаланушы есептік жазбаны жасауға келісім берсе, “ТТМ” компаниясы сайтының бөліктерін пайдалану үшін есептік жазба жасау.
4.1.7. Пайдаланушыға электрондық пошта бойынша хабарландыру
4.1.8. “ТТМ”компаниясының сайтын пайдалануға байланысты проблемалар туындаған кезде пайдаланушыға тиімді техникалық қолдау көрсету.
4.1.9. Пайдаланушыға оның келісімімен “ТТМ” компаниясының сайты атынан арнайы ұсыныстар, жаңалықтар жіберілімін және өзге де мәліметтер беру.

5. Жеке ақпаратты өңдеу әдістері мен мерзімдері

5.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мерзімі шектелмей, кез келген заңды тәсілмен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде жүзеге асырылады.

5.2. Пайдаланушының дербес деректері Ресей Федерациясының үкіметінің уәкілетті мемлекеттік органдарына тек Ресей Федерациясының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіпте берілуі мүмкін.

5.3. Дербес деректер жоғалған немесе жария етілген кезде Администрация пайдаланушыға дербес деректердің жоғалғаны немесе жария етілгені туралы хабардар етпеуге құқылы.

5.4. Администрация Пайдаланушының дербес ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

5.5. Администрация пайдаланушымен бірлесіп Пайдаланушының дербес деректерін жоғалтудан немесе жария етуден туындаған шығындарды немесе өзге де теріс салдарларды болғызбау жөнінде барлық қажетті шараларды қабылдайды.

6. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

6.1. Пайдаланушы құқылы:

6.1.1 “ТТМ” компаниясының сайтын пайдалану үшін қажетті өзінің дербес деректерін беру туралы еркін шешім қабылдау және оларды өңдеуге келісім беру.

6.1.2. Осы ақпарат өзгерген жағдайда ұсынылған дербес деректер туралы ақпаратты жаңарту, толықтыру.

6.1.3. Егер федералдық заңдарға сәйкес мұндай құқық шектелмесе, пайдаланушы администрациядан өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты ақпаратты алуға құқылы.

6.1.4. Пайдаланушы Администрациядан оның дербес деректерін нақтылауды, егер дербес деректер толық емес, ескірген, дәл емес, заңсыз алынған немесе өңдеудің мәлімделген мақсаты үшін қажет болып табылмаса, оларды бұғаттауды немесе жоюды талап етуге, сондай-ақ өз құқықтарын қорғау бойынша заңда көзделген шараларды қабылдауға құқылы.

6.1.5. Ол үшін көрсетілген E-mail мекенжайы бойынша администрацияға хабарлау жеткілікті.

6.2. Администрация міндетті:

6.2.1. Алынған ақпаратты тек осы Құпиялылық саясатының 4-тармағында көрсетілген мақсаттар үшін пайдаланыңыз.

6.2.2. Құпия ақпараттың құпия сақталуын қамтамасыз ету, пайдаланушының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жария етпеу, сондай-ақ осы Құпиялылық саясатының 5.2-тармағын қоспағанда, Пайдаланушының берілген дербес деректерін сатуды, алмасуды, жариялауды немесе өзге де ықтимал тәсілдермен жария етуді жүзеге асырмау.

6.2.3. Пайдаланушының дербес деректерінің құпиялылығын қорғау үшін сақтық шараларын қолданыстағы іскерлік айналымдағы ақпараттың осы түрін қорғау үшін жиі қолданылатын тәртіпке сәйкес қабылдау.

6.2.4. Пайдаланушының немесе оның заңды өкілінің не тексеру кезеңіне Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органның өтініші немесе сұрау салуы кезінен бастап, қате дербес деректер немесе заңсыз әрекеттер анықталған жағдайда, тиісті пайдаланушыға қатысты дербес деректерді бұғаттауды жүзеге асыру.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Өз міндеттемелерін орындамаған Администрация осы Құпиялылық саясатының 5.2 және 7.2 тармақтарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес дербес деректерді заңсыз пайдалануға байланысты Пайдаланушының шеккен шығындары үшін жауапкершілік алады.

7.2. Құпия ақпарат жоғалған немесе жария етілген жағдайда, егер бұл құпия ақпарат болса, Администрация жауап бермейді:
7.2.1. Ол жоғалғанға немесе жария етілгенге дейін жария болды.
7.2.2. Үшінші тараптан оны ресурс администрациясы алғанға дейін алды.
7.2.3. Пайдаланушының келісімімен жарияланды.

7.3. Пайдаланушы Ресей Федерациясының заңнамасының талаптарын, соның ішінде жарнама, авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау, тауарлық белгілер мен қызмет көрсету белгілерін қорғау туралы заңдардың сақталуына толық жауап береді, бірақ айтылғандармен шектелмейді, соның ішінде материалдардың мазмұны мен формасы үшін толық жауапкершілікті қоса алғанда.

7.4. Пайдаланушы “ТТМ” компаниясының сайтының бөлігі ретінде қол жеткізе алатын кез келген ақпарат үшін (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей: деректері бар файлдар, мәтіндер және т.б.) осы ақпаратты ұсынған тұлға жауапкершілік алатынын мойындайды.

7.5. Пайдаланушы оған “ТТМ” компаниясының сайтының бөлігі ретінде берілген ақпарат зияткерлік меншік объектісі болып табылатынымен келіседі, оған құқықтар қорғалған және “ТТМ” компаниясының сайтында осындай ақпаратты орналастыратын басқа пайдаланушыларға, серіктестерге немесе жарнама берушілерге тиесілі болады деп келіседі.

7.6. Жекелеген келісімнің шарттарына сәйкес осындай мазмұндағы меншік иелері жазбаша түрде тікелей рұқсат берген жағдайларды қоспағанда, пайдаланушының өзгерістер енгізуге, жалға беруге, қарыз шарттарында беруге, осындай мазмұндағы (толық немесе бір бөлігінде) негізде туынды жұмыстарды сатуға, таратуға немесе жасауға құқығы жоқ.

7.7. Мәтіндік материалдардың (“ТТМ” компаниясының сайтында еркін жарияланатын мақалалар, жарияланымдар) қатысты сайтқа сілтеме берілген жағдайда оларды таратуға жол беріледі.

7.8. Администрация “ТТМ” компаниясының сайтында қамтылған немесе ол арқылы берілетін қандай да бір мазмұн мен өзге де коммуникациялық деректерді жою, бұзу немесе сақтау мүмкін еместігі нәтижесінде пайдаланушы келтірген кез келген залал немесе шығын үшін пайдаланушы алдында жауапкершілік алмайды.

7.9. Әкімшілік: сайтты немесе жеке Қызметтерді пайдалану немесе пайдалану мүмкін еместігі; пайдаланушының коммуникацияларына рұқсатсыз қол жеткізу; сайттағы кез келген үшінші тұлғаның өтініштері немесе мінез-құлқы салдарынан болған кез келген тікелей немесе жанама шығындар үшін жауапкершілік алмайды.
Администрация пайдаланушы “ТТМ” компаниясының сайтында орналастырған қандай да бір ақпарат үшін жауапкершілік алмайды, соның ішінде, бірақ онымен шектелмейді: авторлық құқық иесінің тікелей келісімінсіз авторлық құқықпен қорғалған ақпарат.

8. Дауларды шешу

8.1. Пайдаланушы мен Администрация арасындағы қатынастардан туындайтын даулар бойынша талап-арызбен сотқа жүгінгенге дейін талап қою (дауды ерікті түрде реттеу туралы жазбаша ұсыныс немесе электрондық түрдегі ұсыныс) міндетті болып табылады.

8.2. Шағымды алушы шағымды алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде шағымды қарау нәтижелері туралы шағым берушіні жазбаша немесе электрондық түрде хабардар етеді.

8.3. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау Мәскеу қаласының Төрелік Сотының қарауына берілетін болады.

8.4. Осы Құпиялылық саясатына және пайдаланушы мен Администрация арасындағы қатынастарға Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.

9. Қосымша шарттар

9.1. Администрация пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.

9.2. Құпиялылықтың жаңа саясаты, егер Құпиялылық саясатының жаңа басылымында өзгеше көзделмесе, “ТТМ” компаниясының сайтында орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.

9.3. Осы Құпиялылық саясатына қатысты барлық ұсыныстар немесе сұрақтар мына мекенжай бойынша хабарлануы тиіс:

Қолданыстағы құпиялылық саясаты келесі бетте орналастырылған https://kz.fjttm.ru/policy

Басты бетке